• Łazarewicz Cezary,  Recenzje

    Cezary Łazarewicz: Żeby nie było śladów

    12 maja 1983 rok. Syn poetki Barbary Sadowskiej, maturzysta Grzegorz Przemyk, idzie z kolegami uczcić pisemne egzaminy. Kiedy wychodził z domu nikt nie przypuszczał jak tragicznie skończy się ten dzień. Jest rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Władze w obawie przed zamieszkami, wprowadzają na ulice zwiększoną liczbę patroli. I to jeden z tychże patroli, w okolicach Starego Miasta bardzo nadgorliwie reaguje na przyjacielskie wygłupy grupki maturzystów. Grzegorz skacze koledze na plecy i obydwaj lądują na bruku. ZOMOwcy natychmiast są obok nich i bez umiaru biją Przemyka. Następnie przewożą chłopaka na komisariat, gdzie, zgodne z radą przełożonego biją tak, żeby nie było śladów. Dotkliwie pobity Grzegorz umiera, wywołując poruszenie nie tylko w…