Timothy Snyder: Droga do niewolności

Timothy Snyder jest amerykańskim historykiem. Specjalizuje się w historii Europy Środkowej i Wschodniej. Mówi biegle po polsku i w moim odczuciu jest niebywale odważnym, biorąc pod uwagę o jakich tematach nie boi się pisać.