Olga Tokarczuk: Prawiek i inne czasy

Prawiek to miejscowość na końcu świata. Mała ojczyzna dla Michała, Genowefy, Misi, Pawła, Kłoski i kolejnych pokoleń rodzin, które nie znały innego świata niż Prawiek.

Olga Tokarczuk: Bieguni

Zrobiłam to. Przeczytałam Biegunów. I teraz, po fakcie nie wiem co było większe, moje pragnienie przeczytania tej książki, czy strach.